پرداخت آنلاین پرداخت آنلاین

پس از انتخاب کالای مورد نظر خود و تکمیل اطلاعات هویتی و همچنین آدرس، به صفحه پرداخت هدایت می‌شوید که در این مرحله می‌توانید مبلغ فاکتور خود را به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

برای پرداخت اینترنتی نیاز به شماره کارت 16 رقمی، کد 3 یا 4 رقمی CVV2، تاریخ انقضا کارت عابر بانک و همچنین دریافت رمز دوم پویا دارید.

عودت وجه شرایط عودت وجه به مشتری

در صورتیکه نیاز باشد عودت وجه از طرف فروشگاه فرهنگ صورت گیرد کاربران محترم موظف هستند شماره کارتی را به فروشگاه فرهنگ اعلام کنند که با آن پرداخت صورت گرفته است.