روش های ارسال پس از ثبت سفارش، روش های ارسال برای کاربران محترم به دو دسته شامل مشتریان محترم مشهد و سایر شهرها تقسیم بندی می‌شود.

ارسال مشهد در صورتیکه ساکن مشهد هستید، پس از وارد کردن آدرس مقصد خود و تکمیل بخش های مرتبط با آدرس، گزینه پیک موتوری به صورت پیش فرض برای شما فعال است و نیاز به تغییر آن ندارید.

ارسال شهرستان در صورتیکه ساکن سایر شهرها بجز مشهد هستید، با وارد کردن اطلاعات استان، شهرستان و آدرس مقصد، گزینه پست پیشتاز برای شما فعال می‌شود و هزینه حمل و نقل نیز بطور خودکار بر اساس تعرفه‌های پستی برای شما لحاظ می‌شود.