شما کاربران محترم می توانید جهت ارتباط با فروشگاه اینترنتی فرهنگ از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

تلفن ثابت تلفن ثابت واحد اینترنتی  05133694030

تلفن همراه تلفن همراه  09150044179

پست الکترونیکی پست الکترونیکی info@farhangme.com

آدرس آدرس بلوار مصلی- مصلی 2 -فاطمیون 2- روبروی پمپ گاز